Home

President / Llywydd
Stuart Burrows Esq. D.Mus. OBE
Director of Music / Cyfarwyddwr Cerddoriaeth
John Asquith
Accompanist / Cyfeilyddes
TBC
WELCOME to the home of Côr Meibion Morlais

 • a choir of 35 voices from all walks of life,
 • based in Ferndale, Rhondda, South Wales,
 • we rehearse 7.30-9pm Tuesdays and Fridays throughout the year,
 • we sing all styles of music
 • we perform around 30 engagements a year in the UK
 • and have made 20 tours in Europe and North America

Why not come and explore our World?

CROESO i’r cartref Côr Meibion Morlais

 • 35 o leisiau sy’n dod o amrywiaeth o swyddi,
 • cartref y côr yw Glynrhedynog, Rhondda, De Cymru.
 • ymarfer bob nos Fawrth a phob nos Wener 7.30-9 o’r gloch trwy’r holl flwyddyn,
 • rydym yn canu bob math o gerddoriaeth;
 • tua 30 o berfformiadau yn y flwyddyn,
 • ac wedi trefnu 20 helaeth yn Ewrop ac i Ogledd America.

Pam na wnewch anturio i’n byd ni?