Home


If you would like to book the choir to perform at your wedding, anniversary, birthday party, or for any other occasion, please contact the choir secretary, Mr Allyn Carter (tel: 07767 416812, email allyn.carter80@gmail.com), to discuss your requirements.


JOIN THE CHOIR – CLICK HERE FOR DETAILSLadies, do you need a break? – CLICK HERE

Cor Meibion Morlais

President / Llywydd
Stuart Burrows Esq. D.Mus. OBE
Director of Music / Cyfarwyddwr Cerddoriaeth
John Asquith
Accompanist / Cyfeilydd
TBC


WELCOME to the home of Côr Meibion Morlais

 • a choir of 35 voices from all walks of life
 • based in Ferndale, Rhondda, South Wales
 • we rehearse 7.30-9pm Tuesdays and Fridays
 • we sing all styles of music
 • we perform around 30 engagements a year in the UK
 • and have made 20 tours in Europe and North America

Why not come and explore our World?

CROESO i’r cartref Côr Meibion Morlais

 • 35 o leisiau sy’n dod o amrywiaeth o swyddi
 • cartref y côr yw Glynrhedynog, Rhondda, De Cymru
 • ymarfer bob nos Fawrth a phob nos Wener 7.30-9 o’r gloch
 • rydym yn canu bob math o gerddoriaeth
 • tua 30 o berfformiadau yn y flwyddyn
 • ac wedi trefnu 20 helaeth yn Ewrop ac i Ogledd America

Pam na wnewch anturio i’n byd ni?